K&H online ügyintézés

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbiakat, mert a K&H Biztosító Zrt. [a továbbiakban: Biztosító] internetes címén elérhető online ügyfélszolgálati honlap oldalaira történő látogatással, valamint a honlapon feltüntetett e-mail címek elérésével egyidejűleg elfogadja a következő feltételeket, melyek a böngészés teljes időtartamára és a felhasználás valamennyi módjára nézve irányadóak:

A Biztosító tulajdonában álló oldal, amelyen keresztül a Biztosító biztosításaival kapcsolatos egyes ügyfélszolgálati lehetőségei érhetők el.

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, sértetlenségéért, valódiságáért a Biztosító nem vállal felelősséget. Az elektronikus felület működtetése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Biztosító áll helyt.

A Biztosító honlap oldalainak tartalma - beleértve minden szöveges és képi tartalmat, azok elrendezését, az oldalak felépítését - szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alá esik. A honlap oldalainak, illetve azok bármely részletének bármely formában történő felhasználása a személyes használatot túllépő mértékben kizárólag a Biztosító előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címeket használva a Biztosító részére eljuttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Biztosító tulajdonába megy át, azokat a Biztosító szabadon felhasználhatja.

A Biztosító a honlapon megadott személyes adatokat (pl. név, elérhetőség, stb.) az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, az ott meghatározott célokból és jogalappal kezeli. A Biztosító Adatkezelési tájékoztatója elérhető és letölthető a kh.hu/adatvedelem oldalról.

Kérésre a Biztosító minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

A Biztosító online ügyfélszolgálati honlapja tartalmazhat olyan külső honlapokra utaló hivatkozásokat, melyeket harmadik személy üzemeltet. Az ilyen külső honlapok böngészésére a jelen használati feltételek hatálya nem terjed ki. Kizárólagos felelőssége, hogy a külső honlapok meglátogatásakor az adott honlap használati feltételeit megismerje. Ezen honlapok tartalmával a Biztosító felelőssége semmilyen esetben nem hozható összefüggésbe.